Jauniešu dievkalpojums – pateicība par pirmo gadu

21. jūnijā plkst. 19.00 jauniešu dievkalpojumu vadīs mācītājs, LELB Jaunatnes nozares vadītājs Rinalds Grants. Šoreiz dievkalpojums notiks pie baznīcas (lietus gadījumā – baznīcā). Šis būs pateicības dievkalpojums, jo ir apritējis gads, kopš mūsu draudzē reizi mēnesī notiek jauniešu dievkalpojumi. Dievkalpojumā piedalīsies riteņbrauciena “Alternatīvie Jāņi” dalībnieki. Pēc dievkalpojuma – sadraudzība. Esiet visi mīļi aicināti!

Bīskapi aicina: lūgsim Dievu un vāksim parakstus par Rīgas praida neatļaušanu!

LELB Bīskapu kolēģijas vēstule draudžu mācītājiem. Mīļie brāļi Kristū, Maijs ir mēnesis, kurā mūsu sabiedrībā notiek viļņošanās un konfrontācija ap t.s. Rīgas praidu. Arī kristiešu vidū dalās domas par to, kā mums vajadzētu šādā situācijā reaģēt. Katrs no jums, droši vien, jau esat šos jautājumus pārdomājuši. Mēs vēlamies jūs aicināt visupirms lūgt Dievu par visiem: … [Lasīt vairāk…]

Bērnu un jauniešu Dziesmu un mūzikas svētki

Piektdien, 2009. gada 1. Maijā Rīgā, Pestīšanas Tempļa draudzes dievnamā notika gadskārtējie bērnu un jauniešu Dziesmu un mūzikas svētki. Svētku rīkotāji ir Latvijas baptistu draudžu savienības svētdienskolu apvienība. Arī Pļaviņu svētā Pētera evaņģēliski luteriskās draudzes svētdienskola, 15 bērnu sastāvā, ar Pļaviņu Domes atbalstu, piedalījās šajos svētkos.

Baznīca aicina Latvijas Televīziju uzņemties atbildību par raidījuma „De facto” saturu

Latvijas Televīzijas 19.aprīļa raidījuma „De facto” sižets par Valtaiķu autonomo draudzi sniedz nepatiesu informāciju, kas maldina sabiedrību par Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas rīcību un tās motīviem. Veidojot sižetu par draudzes un LELB attiecībām, raidījuma veidotāji nav pat uzklausījuši baznīcas viedokli, lai noskaidrotu patieso situāciju. Baznīca par to informēs LTV vadību oficiālā vēstulē, kura šobrīd tiek … [Lasīt vairāk…]

Arhibīskaps par sarunām ar Katoļu baznīcu

Lieldienu svētdienas vakarā televīzijas raidījums De facto paziņoja, ka Latvijas luterāņu baznīcu gaida radikālas pārmaiņas. Tā varot pievienoties Romas katoļu baznīcai. Gribu tūlīt nomierināt tos, kurus šī ziņa satrauca – tā nav taisnība. Kā viss sākās?

Ar Katoļu baznīcu sarunājamies nevis pievienojamies

Droši vien arī Jūs esat ievērojuši plašsaziņas līdzekļos diskusiju no Panorāmas pielikuma “De facto” un “100.pants” sižetiem, sakarā ar LELB sarunām ar Latvijas Romas katoļu Baznīcu. Šī tēma ir radījusi satraukumu un rezonansi daudzos mūsu Baznīcas draudžu locekļos. Kas notiek? Kas mūs sagaida? Uz šiem jautājumiem nepieciešams skaidri atbildēt. Tādēļ mūsu arhibīskaps Jānis Vanags ir … [Lasīt vairāk…]

Mūzikas skolas Lieldienu koncerts

Otrajās Lieldienās baznīcā tradicionāli izskanēja Pļaviņu Mūzikas skolas Lieldienu koncerts. Lieldienu sveicienu un ievadvārdus sacīja draudzes mācītājs Ēvalds Bērziņš. Mūzikas skolas audzēkņi izpildīja 16 latviešu un ārzemju komponistu skaņdarbus. Koncertu ievadīja un noslēdza flautu kvartets, kura dalībnieces muzicē draudzē gan jauniešu organizētajos dievkalpojumos, gan draudzes svētku dievkalpojumos u.c.

Krusta ceļš Pļaviņās

Lielajā Piektdienā apmēram 70 Pļaviņu kristieši devās Krusta ceļā, lai pārdomātu Kristus ciešanas un kopīgi lūgtu Dievu. Garīdznieku Ingara Stepkāna, Ēvalda Bērziņa un Linarda Kaptāna vadībā klausījāmies un domājām par četrpadsmit Krista ceļa stacijām. Tās katra spēcīgi runā par cilvēka ceļu viņa dzīvē un to tuvina Dieva Dēla Jēzus Kristus mācītajam un ietajam Dieva un … [Lasīt vairāk…]