Svētdienas skola

Jēzus sacīja: “Laidiet bērniņus un neliedziet tiem pie Manis nākt, jo tādiem pieder Debesu valstība.” Mt 19:14

Svētdienas skolas nodarbības bērniem*  notiek no oktobra līdz maijam vienu reizi mēnesī svētdienas dievkalpojuma laikā. Kopā ar draudzi 11.00 sākam dievkalpojumu, un pēc dievkalpojuma pirmās daļas, t.i., pēc ticības apliecinājuma, bērni dodas uz  Svētdienas skolas nodarbību.

* no 3- 10 gadiem

Telpas ir apkurinātas.

Aicināti vecāki un vecvecāki nākt kopā ar bērniem.

Sīkāku informāciju par svētdienskolu tās darbību var iegūt pa tālr. 26562170