Mācītāji

Mācītājs Hilners (Hillner) Gothilfs (Gotthilf Wilhelm Samuel Reinhold, *1862 25. nov. (7. dec. ) Rīgā, +1925 14. jūl. turpat) – vācu taut. luterāņu māc., literāts, gr. apgād. un gr-bas apskatnieks. * māc. ģim. Mācījies Rīgā 1870–1877 elementārsk., 1877–1880 ģimn. Stud. teoloģiju 1881–1886 Tērbatas un-tē. 1888–1906 māc. Koknesē, 1906–1924 Piņķos. Garīga un vēsturiska satura raksti. 1897–1901 Latv. lit. b-bas Vidzemes direktors. Kā Kristīgu rakstu izplatīšanas aģentūras komisijas priekšsēdis organizējis reliģisku brošūru izdošanu (aģentūra latv. val. izdeva 1891–1913). Latv. lit. b-bā sniedzis bibliogr. kritiskus pārskatus par 1897–1901 Vidzemes latv. gr-bu (publ. presē). Llb protok. . A.A.2001. 01

http://159.148.149.93/gramatnieki/gr.htm Latvijas Nacionālā bibliotēka

Mācītājs Hermann Bach

Hermanis Bahs no 1921. līdz 1941. gadam darbojies Rūjienas draudzē.

Mācītājs Pauls Rozenbergs Dz. 1906.g. 4. martā Straupes pagastā. Sieva Milda Rozenberga (dz. 1901.g. 6.nov.) skolotāja Pļaviņu ģimnāzijā. Meita Daina Rozenberga (dz. 1938.g. 14.sept.) Dēls Pēteris Rozenbergs (dz. 1939.g. 28. dec.)
Mācītāja P. Rozenberga tēvs Pēteris Rozenbergs (dzimis 1871. gada 28. jūnijā, miris 1919. gada 10. jūnijā) arī bija latviešu luterāņu mācītājs. Beidzis Tērbatas Universitātes Teoloģijas fakultāti. Bijis mācītājs Lielvārdē, no 1911. gada Mārtiņa latviešu draudzē. 1919. gadā padomju režīma laikā ieslodzīts Centrālcietumā, kur miris ar tīfu. (Ķiploks E. Taisnības dēļ vajātie. – b.v.: LELBA, 1993. – 96.lpp.) Pēteris Rozenbergs dzimis Vecpiebalgā. Bijis mācītājs Straupē, Lielvārdē, Rīgas Mārtiņa draudzē. (Sigurds Rusmanis Viņi dzimuši Vecpiebalgā, eDruva, Cēsu un Vidzemes ziņas)
Mācītājs Oļģerts Kraulis