Diecēzes diena 2010

Ved mani, Dievs! Daugavpils diecēzes diena 24. jūlijā Krustpilī. 9:00 Reģistrācijas sākums 10:00 Atklāšana Krustpils ev.lut. baznīcā (Rīgas ielā 211a) ar Sēlpils prāvesta uzrunu 10:30 Gājiens uz Krustpils Ādamsona saliņu 11:00 Krustpils saliņā himna, viesu uzrunas 11:30 Lekcija, mācītājs Jānis Bitāns

Arhibīskapa vēstījums Vasarsvētkos

Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas arhibīskapa Jāņa Vanaga vēstījums draudzēm Vasarsvētkos, 2010. gada 23. maijs. Mūsu Kungs Jēzus Kristus pirms nāves atstāja testamentu. Savu dvēseli viņš atdeva Dievam. Savu ķermeni viņš nodeva Arimatijas Jāzepam guldīšanai kapā. Savu māti viņš uzticēja apustulim Jānim. Kareivjiem tika viņa drēbes. Bet ko Kristus novēlēja saviem mācekļiem, kas bija atstājuši visu, … [Lasīt vairāk…]

II Ekumēniski teoloģiska konference 2010

Noklausīties konferenci. Laterāna Pontifikālās universitātes filiāles Rīgas Teoloģijas institūts un Rīgas Augstākais reliģijas zinātņu institūts sadarbībā ar Lutera Akadēmiju rīko II ekumeniski teoloģisko konferenci 2010.gada 22.aprīlī. Šī konference ir veltīta priesterības gadam. Kardināls Jānis Pujats un luteriskās Baznīcas Latvijā arhibīskaps Jānis Vanags akceptēja šīs konferences rīkošanu, uzsverot teoloģisku diskusiju nozīmību savstarpējai iepazīšanai un dažādu domstarpību … [Lasīt vairāk…]

Seminārs “ATKLĀJUMS”

Seminārs “Atklājums” ir veltīts tēmai par saprātīgu, zinātniski-vēsturisku kristīgās ticības pamatojumu. Tā materiāli ir balstīti uz zinātnieku, kas ir iemantojuši ticību Dievam izmeklējot zinātniskus faktus un vēsturiskās liecības par Jēzu Kristu, garīgā ceļa un zinātniskās pieredzes. Ja kristiešu ticība nebalstās tikai uz emocijām un tradīcijām, kā dažiem tas šķiet, bet uz pietiekoši noteikta Bībeles teksta, … [Lasīt vairāk…]

Seminārs „Kristīgās vadības pamatprincipi”

FaithLife Ministries’ Management For Church Leaders™ apmācības kurss ir veidots, lai palīdzētu mācītājiem, draudžu darbiniekiem un kalpošanu vadītājiem viņu kalpošanu vadīšanā un pārvaldīšanā. Kamēr daudzi (teoloģijas) semināri un Bībeles koledžas sagatavo mācītājus un kalpošanu vadītājus, lai sludinātu, mācītu un evaņģelizētu, mācību programmās bieži nav iekļauta apmācība par vadīšanas pamatiem.

Klusā nedēļa un Kristus Augšāmcelšanās svētki

Lielās Piektdienas dievkalpojums piektdien, 2. aprīlī plkst 15:30 Ekumēniskais Krusta ceļš Pļaviņās piektdien, 2. aprīlī plkst 17:00 Kristus Augšāmcelšanās sv. dievkalpojums svētdien, 4. aprīlī, plkst 13:00 Augšāmcelšanās svētku svinēšana Svētdienas skolā svētdien, 4. aprīlī, plkst 15:30 Mūzikas skolas tradicionālais Lieldienu koncerts pirmdien, 5. aprīlī, plkst: 14:00

Arhibīskapa vēstījums 2010. gada Lieldienās

Lieldienu rītā trīs sievietes devās uz kapu, kurā bija guldīts no krusta noņemtais Jēzus. Viņas gāja, kaut nezināja, kā pie viņa piekļūs. “Kas mūs gaida ceļa galā”, viņas bažīgi jautāja cita citai. “Kas mums novels akmeni no kapa durvīm?” Jēzus kapam priekšā aizveltais akmens ir kas vairāk nekā trīs sievu raizes senā pagātnē. Tās ir … [Lasīt vairāk…]

Bīskapa sveiciens Lieldienās

Lai jūsu sirdis piepilda ticības prieks par Kristus Mīlestības triumfu. Dievs Jēzu Kristu ne tikai paņēma ārā no kapa, bet uzmodināja no nāves. Lai šī vēsts dāvā mums katram spēku dzīvot tālāk. Liriķe un lūgšanu autore Carole Moosbach saka vārdus: Akmeņi no sirds novelti, Ledus no dvēseles izgājis, Izsalkums pārvērsts maizē Sabrucis mūris uz Gaismu. … [Lasīt vairāk…]