var p = {layout:”bubble”,link:”http://plavinusvpeterabaznica.lv/?p=1607″, title:””, titlePrefix:”Pļaviņu Sv. Pētera draudze”}; new DApi.Like(p).append(‘draugiemLike-1607’);

Web

LELB Sēlpils iecirkņa draudžu diena Aizkrauklē

var p = {layout:”bubble”,link:”http://plavinusvpeterabaznica.lv/?p=1567″, title:”LELB Sēlpils iecirkņa draudžu diena Aizkrauklē”, titlePrefix:”Pļaviņu Sv. Pētera draudze”}; new DApi.Like(p).append(‘draugiemLike-1567’);

Dieva derības loks 23.maijā

var p = {layout:”bubble”,link:”http://plavinusvpeterabaznica.lv/?p=1562″, title:”Dieva derības loks 23.maijā”, titlePrefix:”Pļaviņu Sv. Pētera draudze”}; new DApi.Like(p).append(‘draugiemLike-1562’);

Ģimenes dienas dievkalpojums

var p = {layout:”bubble”,link:”http://plavinusvpeterabaznica.lv/?p=1555″, title:”Ģimenes dienas dievkalpojums”, titlePrefix:”Pļaviņu Sv. Pētera draudze”}; new DApi.Like(p).append(‘draugiemLike-1555’);

Dievkalpojumi

var p = {layout:”bubble”,link:”http://plavinusvpeterabaznica.lv/?p=1550″, title:”Dievkalpojumi”, titlePrefix:”Pļaviņu Sv. Pētera draudze”}; new DApi.Like(p).append(‘draugiemLike-1550’);

 

30.martā plkst. 12.00 – Lielās piektdienas dievkalpojums.

1.aprīlī plkst. 11.00 – Kristus augšāmcelšanās svētku dievkalpojums.

SLUDINĀJUMS

var p = {layout:”bubble”,link:”http://plavinusvpeterabaznica.lv/?p=1542″, title:”SLUDINĀJUMS”, titlePrefix:”Pļaviņu Sv. Pētera draudze”}; new DApi.Like(p).append(‘draugiemLike-1542’);

Pļaviņu Svētā Pētera evaņģēliski luteriskās draudze aicina iesniegt piedāvājumu iepirkumā “Pļaviņu Svētā Pētera evaņģēliski luteriskās baznīcas jumta konstrukciju atjaunošana 1.kārta Raiņa ielā 18, Pļaviņas, Pļaviņu novadā”

Iepirkuma priekšmets:

Vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļa “Pļaviņu luterāņu baznīca”, valsts aizsardzības Nr. 8755, jumta […]

Buvprojekts !!!

var p = {layout:”bubble”,link:”http://plavinusvpeterabaznica.lv/?p=1538″, title:”Buvprojekts !!!”, titlePrefix:”Pļaviņu Sv. Pētera draudze”}; new DApi.Like(p).append(‘draugiemLike-1538’);

https://failiem.lv/u/sx2yxpff

Baznīcas atjaunošanai piešķirts finansējums

var p = {layout:”bubble”,link:”http://plavinusvpeterabaznica.lv/?p=1531″, title:”Baznīcas atjaunošanai piešķirts finansējums”, titlePrefix:”Pļaviņu Sv. Pētera draudze”}; new DApi.Like(p).append(‘draugiemLike-1531’);

Sakrālā mantojuma finansēšanas programmā 2018. gadā finansējums piešķirts arī mūsu dievnamam. Sīkāk:

http://mantojums.lv/lv/jaunumi/apstiprinata-sakrala-mantojuma-programma/

Mūsu dievnams grāmatā “Sakrālās arhitektūras un mākslas mantojums”

var p = {layout:”bubble”,link:”http://plavinusvpeterabaznica.lv/?p=1523″, title:”Mūsu dievnams grāmatā \”Sakrālās arhitektūras un mākslas mantojums\””, titlePrefix:”Pļaviņu Sv. Pētera draudze”}; new DApi.Like(p).append(‘draugiemLike-1523’);

Grāmata par vēsturisko Aizkraukles un Jēkabpils rajonu dievnamiem ir astotais sējums, kas iznāk apgāda “Neputns” izdotajā sērijā “Sakrālās arhitektūras un mākslas mantojums”.

Šajā grāmatā aptverta bijušo Aizkraukles un Jēkabpils rajonu […]

PABEIGTS BŪVPROJEKTS

var p = {layout:”bubble”,link:”http://plavinusvpeterabaznica.lv/?p=1513″, title:”PABEIGTS BŪVPROJEKTS”, titlePrefix:”Pļaviņu Sv. Pētera draudze”}; new DApi.Like(p).append(‘draugiemLike-1513’);

2017.gada sākumā ar aicinājumu laikrakstā Pļaviņu novada ziņas Pļaviņu Svētā Pētera evaņģēliski luteriskā draudze uzsāka līdzekļu vākšanu būvprojekta izstrādāšanai, lai atjaunotu dievnama jumta konstrukcijas.

Ar Pļaviņu novada domes, Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas, Zemgales plānošanas reģiona, Valsts Kultūrkapitāla fonda, AS „Latvijas valsts meži” […]

IKNEDĒĻAS


Dievkalpojums
svētdien, plkst. 11.00

Svētdienas skola
svētdien, plkst. 9:45

Mācītājs pieņem apmeklētājus
svētdienās un piektdienās, iepriekš vienojoties par laiku.
Tālr.:29247972