Atvērto baznīcu dienas 19., 20. jūnijā

Atsaucoties Baznīcēku atjaunošanas fonda iniciatīvai, vairāk kā 40 draudzes 19. un 20. jūnijā savu dievnamu durvis turēja atvērtas un piedāvāja interesentiem plašu koncertu un citu pasākumu programmu. Pļaviņu Sv. Pētera baznīca bija atvērta abas dienas no 8:00 – 21:00. Sirsnīgs paldies draudzes padomei un draudzes locekļiem, kuri darīja dievnamu pieejamu apmeklētājiem šinīs dienās, draudzes flautu … [Lasīt vairāk…]

Bērnu un Jauniešu aktivitāšu diena

22.augusta sestdienā Raiņa un Pasta ielas krustojums rībēja un skanēja no vairāk kā 60 bērnu un jauniešu čalām un ovācijām. Pļaviņu sv. Pētera ev. luteriskā draudze rīkoja aktivitāšu dienu bērniem un jauniešiem vecumā no 5-17 gadiem. Visas dienas garumā pasākuma dalībnieki varēja piedalīties dažādās aktivitātēs. Visas atrakcijas tika piedāvātas trīs vecuma grupās un katrai grupai … [Lasīt vairāk…]

Pļaviņu sv. Pētera draudzes svētdienas skola

A. Lukss, Pļaviņu Ziņas Nr51 (decembris) Pļaviņu sv. Pētera draudzes svētdienas skolas nodarbības notiek svētdienās plkst. 10.00, bet katra mēneša pirmajā svētdienā – plkst. 13.00. Bērni tiek dalīti 3 vecuma grupās, sākot no 5 gadu vecuma līdz 15 gadu vecumam. Šajā mācību gadā esam jau vairāk – 25 bērni. Bērnus māca skolotājas Dace Langenfelde, Arita … [Lasīt vairāk…]

Svētdienas skolas mācību gada noslēgums

Ar Bērnu dievkalpojumu Pļaviņu Sv. Pētera luterāņu baznīcā noslēdzās Svētdienas skolas 2004/2005. mācību gads. Pēc dievkalpojuma Svētdienas skolas audzēkņi saņēma apliecības par gada laikā apmeklētajām nodarbībām un mācību sekmēm. Tika nosaukti un īpaši sveikti čaklākie Svētdienas skolas audzēkņi.