Aicinājums izvirzīt draudžu kontaktpersonas „Cerības festivāla” sagatavošanai

Draudzes ir aicinātas izvirzīt no sava vidus draudžu koordinatorus, kas varēs pārraudzīt ar Cerības festivālu saistītās aktivitātes draudzēs, tām iesaistoties rudenī gaidāmajos festivāla pasākumos. Cerības festivāla sagatavošanas darbi, kuros aicinātas iesaistīties draudzes, notiek daudzās jomās – mūzika, transports, izglītojošie semināri, aizlūgšanas u.c. Lai draudzes veiksmīgi sagatavotos gaidāmajiem pasākumiem un iesaistītos tajos, katrā draudzē nepieciešams izvirzīt … [Lasīt vairāk…]

Ceļojums „Pa Lutera pēdām visskaistākajā gadalaikā”

Ir tā, ka bieži vien mūsu Debesu Tēvs dāvā idejas un arī laiku, kad tām nobriest un brīdi, kad tām tapt par realitāti. Jau sen mēs, laikraksta „Svētdienas Rīts” darbinieki esam domājuši piedāvāt ceļojumus ar kristīgu saturu. Vairākkārt mums ir izteikta ierosme organizēt ceļojumu pa Lutera vietām. Šogad satikām Ķempju draudzes locekli, tūrisma firmas „Balt-go” … [Lasīt vairāk…]

Arhibīskapa vēstījums 2009.gada Ziemsvētkos

Ziemsvētku laiks ir īpašs ne tikai ar sveču gaismām un skaistajām dziesmām, bet arī ar to, ka cilvēki cits pret citu cenšas būt laipnāki, draudzīgāki un mīļāki. Ziemsvētkos esam vairāk gatavi izlīgt, nevis karot, piedot, nevis atmaksāt, nepateikt to, ko citkārt varbūt uzkliegtu, un atrast iejūtību, kādu parasti sevī nepazīstam. Dusmas, atriebe, naids šķiet neiederīgi … [Lasīt vairāk…]

Ziemassvētki

24. decembrī plkst 19:00 Ziemassvētku Svētvakars 25. decembrī plkst 13:00 Kristus piedzimšanas svētku – Ziemassvētku dievkalpojums 27. decembrī  plkst 13:00 Kristību un Konfirmācijas dievkalpojums

Svētrīts Pļaviņu ģimnāzijā

22. decembra rīts – pēdējā skolas diena Pļaviņu ģimnāzijā sākās ar svētrītu. Mācītājs Ēvalds Bērziņš uzrunāja gan jaunāko, gan vecāko klašu skolēnus. Viņš stāstīja par Adventu, Adventa vainaga četrām svecītēm, kas vēstī par četriem gadu tūkstosiem kopš cilvēka grēkā krišanas, par četrām sagatavošanās nedēļām pirms Kristus piedzimšanas svētkiem, lūgšanām,

Mūžībā aizsaukts LELB arhibīskaps emeritus Ēriks Mesters

Svētdien, 8.novembrī agrā rīta stundā Tas Kungs savos mūžības ceļos aizsauca mūsu Baznīcas arhibīskapu emeritus Ēriku Mesteru. Visi ir aicināti uz atvadīšanos no arhibīskapa emeritus šo ceturtdien, 12.novembrī no pl. 12.00 Rīgas Domā. “Es pats iešu ar tevi, un Es došu tev mieru.” /2 Moz. 33:14/ LELB Virsvalde aicina visus LELB garīdzniekus un draudžu ļaudis … [Lasīt vairāk…]

Reformācijas svētkos

Mīļā Pļaviņu draudze! Sirsnīgi sveicinu jūs no tālās Hamelverdenes. Svētā Gara dāvātajā kopībā mēs šodien svinam sava veida evaņģēliskās Baznīcas dzimšanas dienu. Tā ir skaista iespēja domāt vienam par otru un šodien arī visiem kopīgi lūgt. Šodien mēs svinam Reformācijas dienu. Mēs pieminam, ka Mārtiņš Luters pirms gandrīz 500 gadiem pie Vitenbergas baznīcas durvīm pienagloja … [Lasīt vairāk…]