Jauna mājvieta

var p = {layout:”bubble”,link:”http://plavinusvpeterabaznica.lv/?p=49″, title:”Jauna mājvieta”, titlePrefix:”Pļaviņu Sv. Pētera draudze”}; new DApi.Like(p).append(‘draugiemLike-49’);

Pļaviņu draudzei top jauna mājvieta internetā. Tā ir interaktīva mājas lapa, veidota uz WordPress bāzes ar iepēju publicēt, komentēt ziņas un rakstus, kā arī fotogrāfijas u.c. Jaunā mājvieta tiek šobrīd iekārtota un jūs to varat apmeklēt nu jau daudz vieglāk atmiņā paturamā […]

IKNEDĒĻAS


Dievkalpojums
svētdien, plkst. 14.00

Sadraudzība mēn. 4. svētdienā pēc dievkalpojuma. Bībeles stundas mēn. 2.un 5. svētdienā plkst. 12:30. Katehēze mēn. 1.3.4. svētdienā pēc dievkalpojuma.

Mācītājs pieņem apmeklētājus
svētdienās un piektdienās, iepriekš vienojoties par laiku.
Tālr.:29247972