Pļaviņu luterāņu draudzei 115

(fotoalbums) Jauno Baznīcas liturģisko gadu sākot, Pļaviņu luterāņu draudze svinēja arī savas pastāvēšanas 115. gadadienu. Svētku dievkalpojumu sestdien, 9. decembrī plkst. 12.00 kopā ar amata brāļiem vadīja arhibīskapa vietnieks Pāvils Brūvers. Pēc dievkalpojuma, apsveikumiem un koncerta baznīcā visi tika laipni aicināti uz svētku mielastu un svinībām draudzes namā, Svētdienas skolas priekšnesumu, ieskatu draudzes dzīvē no … [Lasīt vairāk…]

Draudžu diena

Septembra pēdējā sestdienā plkst. 12.00 pulcējāmies dievnamā kopā ar LELB arhibīskapa vietnieku Pāvilu Brūveru un Dr. Sandru Ginteri, lai klausītos un līdzdarbotos Kristus sacītajos vārdos “Ejiet un dariet par mācekļiem…”.

Baznīcas Dienas Alūksnē

“Nāc un redzi!” Tas bija jāredz klātienē, jo Baznīcas dienas ir tās vienotības redzamā un izjūtamā daļa, kas ikdienā slīd garām. Pļaviņieši kopā ar daudziem citiem savu Baznīcu varēja redzēt, svinot ticības un vienotības dienas.

Svētceļojums Daugavas augštecē

(fotoalbums) Kopā ar kristīgās mācības skolotājiem un skolēniem, mācītāju Ēvaldu Bērziņu, Gostiņu un Unguru draudžu locekļiem devāmies svētceļojumā uz Daugavas augštecē esošajiem dievnamiem. Apstājāmies pie Jersikas pareizticīgo dievnama, apskatījām un piedalījāmies dievkalpojumā Līksnas Romas katoļu baznīcā. Apmeklējām Romas katoļu Sv. Pētera ķēdēs dievnamu Daugavpils centrā un tikāmies ar dekānu Madelānu, kurš mūs laipni uzņēma un … [Lasīt vairāk…]

Iesvētīti jauni Baznīcas locekļi

Vasarsvētkos luterāņu Baznīcai pievienojas daudzi jauni locekļi, kuri pirms tam ir mācīti kristīgās mācības pamatos. Pļaviņu draudzes dievnamā tie šoreiz bija pieci jauni Baznīcas locekļi: Liene Ozoliņa, Viesturs Ozoliņš, Arnis Kruglinskis, Ilze Samule, Kaspars Samuls.

Mūzikas skolas Lieldienu koncerts

Otrajās Lieldienās pļaviņieši bija aicināti uz Mūzikas skolas skolotāju un audzēkņu sagatavoto Kristus Augšāmcelšanās svētku koncertu Sv. Pētera baznīcā. Līdz ar pārējiem muzicētājiem klātesošos priecēja arī draudzes locekļi. Mūzikas skolas direktors Jānis Ludbergs izteica ierosmi šādus koncertus darīt par tradīciju Pļaviņu pilsētā.

Sarūpētas zāles

Tikšanās reizē Rīgā februārī. Māc. Ēvalds Bērziņš (no kreisās) un prāv. Gunārs Lazdiņš. Ar Indianapoles draudzes finansējuma palīdzību vairāki Pļaviņu draudzes locekļi, pēc mediķu izrakstītām receptēm, guva iespēju saņemt sev nepieciešamos medikamentus, kas dažkārt nav iespējams to dārdzības, kā arī strādājošo un pensionāru zemo ienākumu dēļ. Paldies LELBA prāvestam Gunāram Lazdiņam un Indianapoles latviešu draudzei!