Arhibīskapa vēstījums 2009.gada Ziemsvētkos

Ziemsvētku laiks ir īpašs ne tikai ar sveču gaismām un skaistajām dziesmām, bet arī ar to, ka cilvēki cits pret citu cenšas būt laipnāki, draudzīgāki un mīļāki. Ziemsvētkos esam vairāk gatavi izlīgt, nevis karot, piedot, nevis atmaksāt, nepateikt to, ko citkārt varbūt uzkliegtu, un atrast iejūtību, kādu parasti sevī nepazīstam. Dusmas, atriebe, naids šķiet neiederīgi … [Lasīt vairāk…]

Ziemassvētki

24. decembrī plkst 19:00 Ziemassvētku Svētvakars 25. decembrī plkst 13:00 Kristus piedzimšanas svētku – Ziemassvētku dievkalpojums 27. decembrī  plkst 13:00 Kristību un Konfirmācijas dievkalpojums

Svētrīts Pļaviņu ģimnāzijā

22. decembra rīts – pēdējā skolas diena Pļaviņu ģimnāzijā sākās ar svētrītu. Mācītājs Ēvalds Bērziņš uzrunāja gan jaunāko, gan vecāko klašu skolēnus. Viņš stāstīja par Adventu, Adventa vainaga četrām svecītēm, kas vēstī par četriem gadu tūkstosiem kopš cilvēka grēkā krišanas, par četrām sagatavošanās nedēļām pirms Kristus piedzimšanas svētkiem, lūgšanām,

Mūžībā aizsaukts LELB arhibīskaps emeritus Ēriks Mesters

Svētdien, 8.novembrī agrā rīta stundā Tas Kungs savos mūžības ceļos aizsauca mūsu Baznīcas arhibīskapu emeritus Ēriku Mesteru. Visi ir aicināti uz atvadīšanos no arhibīskapa emeritus šo ceturtdien, 12.novembrī no pl. 12.00 Rīgas Domā. “Es pats iešu ar tevi, un Es došu tev mieru.” /2 Moz. 33:14/ LELB Virsvalde aicina visus LELB garīdzniekus un draudžu ļaudis … [Lasīt vairāk…]

Reformācijas svētkos

Mīļā Pļaviņu draudze! Sirsnīgi sveicinu jūs no tālās Hamelverdenes. Svētā Gara dāvātajā kopībā mēs šodien svinam sava veida evaņģēliskās Baznīcas dzimšanas dienu. Tā ir skaista iespēja domāt vienam par otru un šodien arī visiem kopīgi lūgt. Šodien mēs svinam Reformācijas dienu. Mēs pieminam, ka Mārtiņš Luters pirms gandrīz 500 gadiem pie Vitenbergas baznīcas durvīm pienagloja … [Lasīt vairāk…]

Vācu valodas kursi

Vēl ir dažas brīvas vietas LELB rīkotajos vācu valodas kursos! Dalībniekiem ar priekšzināšanām. Nodarbības reizi mēnesī sestdienās, no oktobra līdz jūnijam. Pirmā nodarbība 24. oktobrī plkst. 10.00 Lutera Akadēmijā Doma laukumā 1. Pieteikties pa telefonu 29671271 (M. Vanags).