Atvērto baznīcu dienas 19., 20. jūnijā

Atsaucoties Baznīcēku atjaunošanas fonda iniciatīvai, vairāk kā 40 draudzes 19. un 20. jūnijā savu dievnamu durvis turēja atvērtas un piedāvāja interesentiem plašu koncertu un citu pasākumu programmu. Pļaviņu Sv. Pētera baznīca bija atvērta abas dienas no 8:00 – 21:00. Sirsnīgs paldies draudzes padomei un draudzes locekļiem, kuri darīja dievnamu pieejamu apmeklētājiem šinīs dienās, draudzes flautu … [Lasīt vairāk…]

Jauniešu dievkalpojums – pateicība par 2 gadiem

13. jūnijā plkst. 18:00 jauniešu dievkalpojumu vadīs mācītājs Rinalds Grants. Šoreiz dievkalpojums notiks baznīcā. Šis būs pateicības dievkalpojums, jo ir apritējuši divi gadi, kopš mūsu draudzē reizi mēnesī notiek jauniešu dievkalpojumi. Pēc dievkalpojuma – sadraudzība pie ugunskura. Esiet visi mīļi gaidīti!

Arhibīskapa vēstījums Vasarsvētkos

Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas arhibīskapa Jāņa Vanaga vēstījums draudzēm Vasarsvētkos, 2010. gada 23. maijs. Mūsu Kungs Jēzus Kristus pirms nāves atstāja testamentu. Savu dvēseli viņš atdeva Dievam. Savu ķermeni viņš nodeva Arimatijas Jāzepam guldīšanai kapā. Savu māti viņš uzticēja apustulim Jānim. Kareivjiem tika viņa drēbes. Bet ko Kristus novēlēja saviem mācekļiem, kas bija atstājuši visu, … [Lasīt vairāk…]

II Ekumēniski teoloģiska konference 2010

Noklausīties konferenci. Laterāna Pontifikālās universitātes filiāles Rīgas Teoloģijas institūts un Rīgas Augstākais reliģijas zinātņu institūts sadarbībā ar Lutera Akadēmiju rīko II ekumeniski teoloģisko konferenci 2010.gada 22.aprīlī. Šī konference ir veltīta priesterības gadam. Kardināls Jānis Pujats un luteriskās Baznīcas Latvijā arhibīskaps Jānis Vanags akceptēja šīs konferences rīkošanu, uzsverot teoloģisku diskusiju nozīmību savstarpējai iepazīšanai un dažādu domstarpību … [Lasīt vairāk…]

Seminārs “ATKLĀJUMS”

Seminārs “Atklājums” ir veltīts tēmai par saprātīgu, zinātniski-vēsturisku kristīgās ticības pamatojumu. Tā materiāli ir balstīti uz zinātnieku, kas ir iemantojuši ticību Dievam izmeklējot zinātniskus faktus un vēsturiskās liecības par Jēzu Kristu, garīgā ceļa un zinātniskās pieredzes. Ja kristiešu ticība nebalstās tikai uz emocijām un tradīcijām, kā dažiem tas šķiet, bet uz pietiekoši noteikta Bībeles teksta, … [Lasīt vairāk…]

Seminārs „Kristīgās vadības pamatprincipi”

FaithLife Ministries’ Management For Church Leaders™ apmācības kurss ir veidots, lai palīdzētu mācītājiem, draudžu darbiniekiem un kalpošanu vadītājiem viņu kalpošanu vadīšanā un pārvaldīšanā. Kamēr daudzi (teoloģijas) semināri un Bībeles koledžas sagatavo mācītājus un kalpošanu vadītājus, lai sludinātu, mācītu un evaņģelizētu, mācību programmās bieži nav iekļauta apmācība par vadīšanas pamatiem.