Jauniešu dievkalpojums – pateicība par pirmo gadu

21. jūnijā plkst. 19.00 jauniešu dievkalpojumu vadīs mācītājs, LELB Jaunatnes nozares vadītājs Rinalds Grants. Šoreiz dievkalpojums notiks pie baznīcas (lietus gadījumā – baznīcā). Šis būs pateicības dievkalpojums, jo ir apritējis gads, kopš mūsu draudzē reizi mēnesī notiek jauniešu dievkalpojumi. Dievkalpojumā piedalīsies riteņbrauciena “Alternatīvie Jāņi” dalībnieki. Pēc dievkalpojuma – sadraudzība. Esiet visi mīļi aicināti!