Atvērto baznīcu dienas 19., 20. jūnijā

Atsaucoties Baznīcēku atjaunošanas fonda iniciatīvai, vairāk kā 40 draudzes 19. un 20. jūnijā savu dievnamu durvis turēja atvērtas un piedāvāja interesentiem plašu koncertu un citu pasākumu programmu. Pļaviņu Sv. Pētera baznīca bija atvērta abas dienas no 8:00 – 21:00. Sirsnīgs paldies draudzes padomei un draudzes locekļiem, kuri darīja dievnamu pieejamu apmeklētājiem šinīs dienās, draudzes flautu … [Lasīt vairāk…]

Jauniešu dievkalpojums – pateicība par 2 gadiem

13. jūnijā plkst. 18:00 jauniešu dievkalpojumu vadīs mācītājs Rinalds Grants. Šoreiz dievkalpojums notiks baznīcā. Šis būs pateicības dievkalpojums, jo ir apritējuši divi gadi, kopš mūsu draudzē reizi mēnesī notiek jauniešu dievkalpojumi. Pēc dievkalpojuma – sadraudzība pie ugunskura. Esiet visi mīļi gaidīti!