Noslēgums

var p = {layout:”bubble”,link:”http://plavinusvpeterabaznica.lv/?p=1386″, title:”Noslēgums”, titlePrefix:”Pļaviņu Sv. Pētera draudze”}; new DApi.Like(p).append(‘draugiemLike-1386’);

var p = {layout:”bubble”,link:”http://plavinusvpeterabaznica.lv/?p=1384″, title:””, titlePrefix:”Pļaviņu Sv. Pētera draudze”}; new DApi.Like(p).append(‘draugiemLike-1384’);

18. aprīlī plkst. 15.00 Lielās Piektdienas dievkalpojum

20. aprīlī plkst.11.00 Kristus Augšāmcelšanās dievkalpojums

var p = {layout:”bubble”,link:”http://plavinusvpeterabaznica.lv/?p=1372″, title:””, titlePrefix:”Pļaviņu Sv. Pētera draudze”}; new DApi.Like(p).append(‘draugiemLike-1372’);

Svētku laikā

var p = {layout:”bubble”,link:”http://plavinusvpeterabaznica.lv/?p=1361″, title:”Svētku laikā”, titlePrefix:”Pļaviņu Sv. Pētera draudze”}; new DApi.Like(p).append(‘draugiemLike-1361’);

Svētdienas skola

var p = {layout:”bubble”,link:”http://plavinusvpeterabaznica.lv/?p=1351″, title:”Svētdienas skola”, titlePrefix:”Pļaviņu Sv. Pētera draudze”}; new DApi.Like(p).append(‘draugiemLike-1351’);

Atsākas Svētdienas skola

var p = {layout:”bubble”,link:”http://plavinusvpeterabaznica.lv/?p=1329″, title:”Atsākas Svētdienas skola”, titlePrefix:”Pļaviņu Sv. Pētera draudze”}; new DApi.Like(p).append(‘draugiemLike-1329’);

Vasaras nometne bērniem

var p = {layout:”bubble”,link:”http://plavinusvpeterabaznica.lv/?p=1318″, title:”Vasaras nometne bērniem”, titlePrefix:”Pļaviņu Sv. Pētera draudze”}; new DApi.Like(p).append(‘draugiemLike-1318’);

var p = {layout:”bubble”,link:”http://plavinusvpeterabaznica.lv/?p=1298″, title:””, titlePrefix:”Pļaviņu Sv. Pētera draudze”}; new DApi.Like(p).append(‘draugiemLike-1298’); 31.martā plkst.10.00 -Kristus Augšāmcelšanās dievkalpojums

Klusajā nedēļā 29.martā

var p = {layout:”bubble”,link:”http://plavinusvpeterabaznica.lv/?p=1278″, title:”Klusajā nedēļā 29.martā”, titlePrefix:”Pļaviņu Sv. Pētera draudze”}; new DApi.Like(p).append(‘draugiemLike-1278’);

Plkst. 13.00 Ekumēnisks Krusta ceļš (sākums pie ģimnāzijas)

Plkst. 15.00 Lielās Piektdienas dievkalpojums

Svētku dievkalpojumi

var p = {layout:”bubble”,link:”http://plavinusvpeterabaznica.lv/?p=1253″, title:”Svētku dievkalpojumi”, titlePrefix:”Pļaviņu Sv. Pētera draudze”}; new DApi.Like(p).append(‘draugiemLike-1253’);

6. janvārī plkst. 11.00 Zvaigznes dienas dievkalpojums

30. decembrī plkst. 11.00 iknedēļas dievkalpojums

25. decembrī plkst. 13.00 Kristus piedzimšanas svētku dievkalpojums

24. decembrī plkst. 18.30 Kristus piedzimšanas svētvakara dievkalpojums

IKNEDĒĻAS


Dievkalpojums
svētdien, plkst. 14.00

Sadraudzība mēn. 4. svētdienā pēc dievkalpojuma. Bībeles stundas mēn. 2.un 5. svētdienā plkst. 12:30. Katehēze mēn. 1.3.4. svētdienā pēc dievkalpojuma.

Mācītājs pieņem apmeklētājus
svētdienās un piektdienās, iepriekš vienojoties par laiku.
Tālr.:29247972