Jauni draudzes locekļi

Pļaviņu Sv. Pētera luterāņu draudzē kristīti un iesvētīti Irēna Žverelo, Jurita Vīksne, Juris Kalveitis, Kaspars Putniņš, Antra Čereškeviča, Guntars Kreščevskis, Jānis Putniņš, Biruta Vīksne, kurus šim notikumam sagatavoja un pilntiesīgu evaņģēliski luteriskās Baznīcas locekļu kārtā ievadīja Ināra Spēlīte un mācītājs Ēvalds Bērziņš.

Svētdienas skolas mācību gada noslēgums

Ar Bērnu dievkalpojumu Pļaviņu Sv. Pētera luterāņu baznīcā noslēdzās Svētdienas skolas 2004/2005. mācību gads. Pēc dievkalpojuma Svētdienas skolas audzēkņi saņēma apliecības par gada laikā apmeklētajām nodarbībām un mācību sekmēm. Tika nosaukti un īpaši sveikti čaklākie Svētdienas skolas audzēkņi.

30. vācu Baznīcas dienas Hanoverē

Piecas dienas Hanoverē – aizkustinājums, saruna, jauna jautājumu un pārdomu kultūra. Sadraudzības, dievkalpojumu, lūgšanu – Dieva svētību dienas. To varēja piedzīvot katrs, arī Pļaviņu Sv. Pētera luterāņu draudzes locekļi Raivis un Zane Spēlīši, Mirdza Bērziņa, Santa Urberga, Aiga Dzintare, Unguru draudzes priekšniece Inga Zālīte, mācītāji Ēvalds Bērziņš un Osvalds Miglons. “Kad tavs bērns tev rīt … [Lasīt vairāk…]