Jauniešu dievkalpojums 13. novembrī

var p = {layout:”bubble”,link:”http://plavinusvpeterabaznica.lv/?p=1017″, title:”Jauniešu dievkalpojums 13. novembrī”, titlePrefix:”Pļaviņu Sv. Pētera draudze”}; new DApi.Like(p).append(‘draugiemLike-1017’);

13. novembrī plkst. 15:00 jauniešu dievkalpojumu draudzes namā vadīs evanģēlists Jānis Tolpežņikovs

Jauniešu dievkalpojums 9. oktobrī

var p = {layout:”bubble”,link:”http://plavinusvpeterabaznica.lv/?p=1002″, title:”Jauniešu dievkalpojums 9. oktobrī”, titlePrefix:”Pļaviņu Sv. Pētera draudze”}; new DApi.Like(p).append(‘draugiemLike-1002’);

9. oktobrī plkst. 15:00 jauniešu dievkalpojumu draudzes namā vadīs mūsu draudzes mācītājs Haralds Biete.

Jauniešu dievkalpojums 11. septembrī

var p = {layout:”bubble”,link:”http://plavinusvpeterabaznica.lv/?p=982″, title:”Jauniešu dievkalpojums 11. septembrī”, titlePrefix:”Pļaviņu Sv. Pētera draudze”}; new DApi.Like(p).append(‘draugiemLike-982’);

11. septembrī plkst. 16:00 jauniešu dievkalpojumu draudzes namā vadīs Lutera akadēmijas Pastorālās nodaļas 4. kursa students Aigists Pinka.

Jauniešu dievkalpojums 14. augustā

var p = {layout:”bubble”,link:”http://plavinusvpeterabaznica.lv/?p=970″, title:”Jauniešu dievkalpojums 14. augustā”, titlePrefix:”Pļaviņu Sv. Pētera draudze”}; new DApi.Like(p).append(‘draugiemLike-970’);

14. augustā plkst. 16:00 jauniešu dievkalpojumu draudzes namā vadīs mūsu draudzes mācītājs Aigists Pinka.

Jauniešu dievkalpojums 10. jūlijā

var p = {layout:”bubble”,link:”http://plavinusvpeterabaznica.lv/?p=966″, title:”Jauniešu dievkalpojums 10. jūlijā”, titlePrefix:”Pļaviņu Sv. Pētera draudze”}; new DApi.Like(p).append(‘draugiemLike-966’);

10. jūlijā plkst. 17:00 jauniešu dievkalpojumu draudzes namā vadīs evanģēlists, Lutera akadēmijas Pastorālās nodaļas 4. kursa students Edmunds Pavārs.

Jauniešu dievkalpojuma 3 gadu jubileja

var p = {layout:”bubble”,link:”http://plavinusvpeterabaznica.lv/?p=961″, title:”Jauniešu dievkalpojuma 3 gadu jubileja”, titlePrefix:”Pļaviņu Sv. Pētera draudze”}; new DApi.Like(p).append(‘draugiemLike-961’);

12. jūnijā plkst. 17:00 jauniešu dievkalpojumu (šoreiz – baznīcā!) vadīs mācītājs Haralds Biete. Viņš kalpo Rīgas Jēzus un Rīgas Sv. Pāvila draudzēs. Nu jau pagājuši 3 gadi, kopš mūsu draudzē notiek jauniešu dievkalpojumi. Mīļi aicinām visus dalīties […]

Jauniešu dievkalpojums 8. maijā

var p = {layout:”bubble”,link:”http://plavinusvpeterabaznica.lv/?p=951″, title:”Jauniešu dievkalpojums 8. maijā”, titlePrefix:”Pļaviņu Sv. Pētera draudze”}; new DApi.Like(p).append(‘draugiemLike-951’);

8. maijā plkst. 16:00 jauniešu dievkalpojumu draudzes namā vadīs Lutera akadēmijas Pastorālās nodaļas 4. kursa students Ilgvars Matīss.

Jauniešu dievkalpojums 10. aprīlī

var p = {layout:”bubble”,link:”http://plavinusvpeterabaznica.lv/?p=934″, title:”Jauniešu dievkalpojums 10. aprīlī”, titlePrefix:”Pļaviņu Sv. Pētera draudze”}; new DApi.Like(p).append(‘draugiemLike-934’);

10. aprīlī plkst. 18:00 jauniešu dievkalpojumu draudzes namā vadīs Madonas iecirkņa prāvests Hanss Jensons.

Jauniešu dievkalpojums 13. martā

var p = {layout:”bubble”,link:”http://plavinusvpeterabaznica.lv/?p=929″, title:”Jauniešu dievkalpojums 13. martā”, titlePrefix:”Pļaviņu Sv. Pētera draudze”}; new DApi.Like(p).append(‘draugiemLike-929’);

13. martā plkst. 16:00 jauniešu dievkalpojumu draudzes namā vadīs evanģēlists Artūrs Vereteņņikovs

Jauniešu dievkalpojums 13. februārī

var p = {layout:”bubble”,link:”http://plavinusvpeterabaznica.lv/?p=916″, title:”Jauniešu dievkalpojums 13. februārī”, titlePrefix:”Pļaviņu Sv. Pētera draudze”}; new DApi.Like(p).append(‘draugiemLike-916’);

13. februārī plkst. 17:00 jauniešu dievkalpojumu draudzes namā vadīs Neretas, Saukas, Zalves un Gricgales draudžu mācītājs Aldis Pavlovičs.

IKNEDĒĻAS


Dievkalpojums
svētdien, plkst. 14.00

Sadraudzība mēn. 4. svētdienā pēc dievkalpojuma. Bībeles stundas mēn. 2.un 5. svētdienā plkst. 12:30. Katehēze mēn. 1.3.4. svētdienā pēc dievkalpojuma.

Mācītājs pieņem apmeklētājus
svētdienās un piektdienās, iepriekš vienojoties par laiku.
Tālr.:29247972