(Untitled)

Katehēzes:  Mēneša 3.; 4. un 5. svētdienā plkst. 9:30 Aicināts ikviens atkal no jauna atsvaidzināt zināšanas mūsu ticības pamatjautājumos, kā arī tie, kuri vēlas tikt kristīti un iesvētīti  Bībeles stundas: Mēneša 1. un  2. svētdienā plkst. 9:30  4. un 5. pēc dievkalpojuma  Sadraudzība:  4. svētdienā pēc dievkalpojuma  Draudzes padomes sēdes (atklātas): Mēneša 5. svētdienā  Mācītājs … [Lasīt vairāk…]

Jauniešu dievkalpojuma 4 gadu jubileja

Sestdien, 16. jūnijā plkst. 14:00 jauniešu dievkalpojumu (šoreiz – baznīcā!) vadīs mācītājs Ivo Pavlovičs. Viņš kalpo Pēterupes un Skultes draudzēs. Nu jau pagājuši 4 gadi, kopš mūsu draudzē notiek jauniešu dievkalpojumi. Mīļi aicinām visus dalīties ar mums priekā un pienest Dievam godu un pateicību! Pēc dievkalpojuma sadraudzība pie ugunskura.

Svētdienas skolas mācību gada noslēgums

26. maijā mūsu draudzes svētdienskola sanāca uz svinīgu mācību gada noslēguma nodarbību. Bija aicināti mums pievienoties vecāki un draudze. Šo reizi priecēja arī tas, ka draudzes jauniešu slavētāji mums pievienojās un mēs varējām vienoties kopīgai slavai Dievam. Pirmajā daļā mēs klausījāmies draudzes mācītāja H. Bietes uzrunu. Vēlāk LEAF skolotāji no Rīgas mūs sveica ar apliecībām. … [Lasīt vairāk…]