Baznīca atver savas durvis cilvēkam tikties ar Dievu.

var p = {layout:”bubble”,link:”http://plavinusvpeterabaznica.lv/?p=1501″, title:”Baznīca atver savas durvis cilvēkam tikties ar Dievu.”, titlePrefix:”Pļaviņu Sv. Pētera draudze”}; new DApi.Like(p).append(‘draugiemLike-1501’);

Šobrīd dievnamam ir nepieciešama ikviena pļaviņieša atbalsts tāpat kā tajos laikos, kad baznīcu būvēja,

jo jumta nesošās konstrukcijas ir avārijas stāvoklī, nepieciešams izstrādāt „Visa jumta daļu konstrukcijas tehnisko projektu”, kas izmaksā EUR […]

Ikmēneša

var p = {layout:”bubble”,link:”http://plavinusvpeterabaznica.lv/?p=1417″, title:”Ikmēneša”, titlePrefix:”Pļaviņu Sv. Pētera draudze”}; new DApi.Like(p).append(‘draugiemLike-1417’);

Katehēzes:  Mēneša 3.; 4. un 5. svētdienā plkst. 9:30

Aicināts ikviens atkal no jauna atsvaidzināt zināšanas mūsu ticības pamatjautājumos, kā arī tie, kuri vēlas tikt kristīti un iesvētīti

 

 Bībeles stundas: Mēneša 1. un  2. svētdienā plkst. 9:30

                                   4. un 5. pēc […]

Vasarassvētki – Svētā Gara svētki!

var p = {layout:”bubble”,link:”http://plavinusvpeterabaznica.lv/?p=1408″, title:”Vasarassvētki – Svētā Gara svētki!”, titlePrefix:”Pļaviņu Sv. Pētera draudze”}; new DApi.Like(p).append(‘draugiemLike-1408’);

Dievkalpojums 8.jūnija plkst.11.00

Visi 3 galvenie kristīgie svētki – Ziemassvētki, Lieldienas un Vasarsvētki, norāda mums uz Dieva Trīsvienību. Ziemassvētki ir Dieva Tēva diena, kad Viņš dod pasaulei savu Dēlu, Lieldienas ir Jēzus Kristus, Dieva Dēla diena, Viņa uzvaras pār […]

Baznīcas dienas

var p = {layout:”bubble”,link:”http://plavinusvpeterabaznica.lv/?p=1394″, title:”Baznīcas dienas”, titlePrefix:”Pļaviņu Sv. Pētera draudze”}; new DApi.Like(p).append(‘draugiemLike-1394’);

Video ar arhibīskapa aicinājumu ņemt dalību Baznīcas dienās 2014!

https://www.youtube.com/watch?v=k3DpzLBZMzk

Vairāk informācijas par pieteikšanos, dalības maksu, programmu:

www.lelb.lv

www.draugiem.lv/baznicasdienas

www.facebook.com/baznicasdienas

kā arī laikrakstā “Svētdienas Rīts”

[…]

Noslēgums

var p = {layout:”bubble”,link:”http://plavinusvpeterabaznica.lv/?p=1386″, title:”Noslēgums”, titlePrefix:”Pļaviņu Sv. Pētera draudze”}; new DApi.Like(p).append(‘draugiemLike-1386’);

var p = {layout:”bubble”,link:”http://plavinusvpeterabaznica.lv/?p=1384″, title:””, titlePrefix:”Pļaviņu Sv. Pētera draudze”}; new DApi.Like(p).append(‘draugiemLike-1384’);

18. aprīlī plkst. 15.00 Lielās Piektdienas dievkalpojum

20. aprīlī plkst.11.00 Kristus Augšāmcelšanās dievkalpojums

var p = {layout:”bubble”,link:”http://plavinusvpeterabaznica.lv/?p=1372″, title:””, titlePrefix:”Pļaviņu Sv. Pētera draudze”}; new DApi.Like(p).append(‘draugiemLike-1372’);

Svētku laikā

var p = {layout:”bubble”,link:”http://plavinusvpeterabaznica.lv/?p=1361″, title:”Svētku laikā”, titlePrefix:”Pļaviņu Sv. Pētera draudze”}; new DApi.Like(p).append(‘draugiemLike-1361’);

Svētdienas skola

var p = {layout:”bubble”,link:”http://plavinusvpeterabaznica.lv/?p=1351″, title:”Svētdienas skola”, titlePrefix:”Pļaviņu Sv. Pētera draudze”}; new DApi.Like(p).append(‘draugiemLike-1351’);

Atsākas Svētdienas skola

var p = {layout:”bubble”,link:”http://plavinusvpeterabaznica.lv/?p=1329″, title:”Atsākas Svētdienas skola”, titlePrefix:”Pļaviņu Sv. Pētera draudze”}; new DApi.Like(p).append(‘draugiemLike-1329’);

IKNEDĒĻAS


Dievkalpojums
svētdien, plkst. 11.00

Svētdienas skola
svētdien, plkst. 9:45

Mācītājs pieņem apmeklētājus
svētdienās un piektdienās, iepriekš vienojoties par laiku.
Tālr.:29247972