SLUDINĀJUMS

var p = {layout:”bubble”,link:”http://plavinusvpeterabaznica.lv/?p=1542″, title:”SLUDINĀJUMS”, titlePrefix:”Pļaviņu Sv. Pētera draudze”}; new DApi.Like(p).append(‘draugiemLike-1542’);

Pļaviņu Svētā Pētera evaņģēliski luteriskās draudze aicina iesniegt piedāvājumu iepirkumā “Pļaviņu Svētā Pētera evaņģēliski luteriskās baznīcas jumta konstrukciju atjaunošana 1.kārta Raiņa ielā 18, Pļaviņas, Pļaviņu novadā”

Iepirkuma priekšmets:

Vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļa “Pļaviņu luterāņu baznīca”, valsts aizsardzības Nr. 8755, jumta konstrukciju […]

Buvprojekts !!!

var p = {layout:”bubble”,link:”http://plavinusvpeterabaznica.lv/?p=1538″, title:”Buvprojekts !!!”, titlePrefix:”Pļaviņu Sv. Pētera draudze”}; new DApi.Like(p).append(‘draugiemLike-1538’);

https://failiem.lv/u/sx2yxpff

Baznīcas atjaunošanai piešķirts finansējums

var p = {layout:”bubble”,link:”http://plavinusvpeterabaznica.lv/?p=1531″, title:”Baznīcas atjaunošanai piešķirts finansējums”, titlePrefix:”Pļaviņu Sv. Pētera draudze”}; new DApi.Like(p).append(‘draugiemLike-1531’);

Sakrālā mantojuma finansēšanas programmā 2018. gadā finansējums piešķirts arī mūsu dievnamam. Sīkāk:

http://mantojums.lv/lv/jaunumi/apstiprinata-sakrala-mantojuma-programma/

Mūsu dievnams grāmatā “Sakrālās arhitektūras un mākslas mantojums”

var p = {layout:”bubble”,link:”http://plavinusvpeterabaznica.lv/?p=1523″, title:”Mūsu dievnams grāmatā \”Sakrālās arhitektūras un mākslas mantojums\””, titlePrefix:”Pļaviņu Sv. Pētera draudze”}; new DApi.Like(p).append(‘draugiemLike-1523’);

Grāmata par vēsturisko Aizkraukles un Jēkabpils rajonu dievnamiem ir astotais sējums, kas iznāk apgāda “Neputns” izdotajā sērijā “Sakrālās arhitektūras un mākslas mantojums”.

Šajā grāmatā aptverta bijušo Aizkraukles un Jēkabpils rajonu teritorija, […]

PABEIGTS BŪVPROJEKTS

var p = {layout:”bubble”,link:”http://plavinusvpeterabaznica.lv/?p=1513″, title:”PABEIGTS BŪVPROJEKTS”, titlePrefix:”Pļaviņu Sv. Pētera draudze”}; new DApi.Like(p).append(‘draugiemLike-1513’);

2017.gada sākumā ar aicinājumu laikrakstā Pļaviņu novada ziņas Pļaviņu Svētā Pētera evaņģēliski luteriskā draudze uzsāka līdzekļu vākšanu būvprojekta izstrādāšanai, lai atjaunotu dievnama jumta konstrukcijas.

Ar Pļaviņu novada domes, Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas, Zemgales plānošanas reģiona, Valsts Kultūrkapitāla fonda, AS „Latvijas valsts meži” […]

var p = {layout:”bubble”,link:”http://plavinusvpeterabaznica.lv/?p=1506″, title:””, titlePrefix:”Pļaviņu Sv. Pētera draudze”}; new DApi.Like(p).append(‘draugiemLike-1506’);

Baznīca atver savas durvis cilvēkam tikties ar Dievu.

var p = {layout:”bubble”,link:”http://plavinusvpeterabaznica.lv/?p=1501″, title:”Baznīca atver savas durvis cilvēkam tikties ar Dievu.”, titlePrefix:”Pļaviņu Sv. Pētera draudze”}; new DApi.Like(p).append(‘draugiemLike-1501’);

Šobrīd dievnamam ir nepieciešama ikviena pļaviņieša atbalsts tāpat kā tajos laikos, kad baznīcu būvēja,

jo jumta nesošās konstrukcijas ir avārijas stāvoklī, nepieciešams izstrādāt „Visa jumta daļu konstrukcijas tehnisko projektu”, kas izmaksā EUR […]

Ikmēneša

var p = {layout:”bubble”,link:”http://plavinusvpeterabaznica.lv/?p=1417″, title:”Ikmēneša”, titlePrefix:”Pļaviņu Sv. Pētera draudze”}; new DApi.Like(p).append(‘draugiemLike-1417’);

Katehēzes:  Mēneša 3.; 4. un 5. svētdienā plkst. 9:30

Aicināts ikviens atkal no jauna atsvaidzināt zināšanas mūsu ticības pamatjautājumos, kā arī tie, kuri vēlas tikt kristīti un iesvētīti

 

 Bībeles stundas: Mēneša 1. un  2. svētdienā plkst. 9:30

                                   4. un 5. pēc […]

Vasarassvētki – Svētā Gara svētki!

var p = {layout:”bubble”,link:”http://plavinusvpeterabaznica.lv/?p=1408″, title:”Vasarassvētki – Svētā Gara svētki!”, titlePrefix:”Pļaviņu Sv. Pētera draudze”}; new DApi.Like(p).append(‘draugiemLike-1408’);

Dievkalpojums 8.jūnija plkst.11.00

Visi 3 galvenie kristīgie svētki – Ziemassvētki, Lieldienas un Vasarsvētki, norāda mums uz Dieva Trīsvienību. Ziemassvētki ir Dieva Tēva diena, kad Viņš dod pasaulei savu Dēlu, Lieldienas ir Jēzus Kristus, Dieva Dēla diena, Viņa uzvaras pār […]

Baznīcas dienas

var p = {layout:”bubble”,link:”http://plavinusvpeterabaznica.lv/?p=1394″, title:”Baznīcas dienas”, titlePrefix:”Pļaviņu Sv. Pētera draudze”}; new DApi.Like(p).append(‘draugiemLike-1394’);

Video ar arhibīskapa aicinājumu ņemt dalību Baznīcas dienās 2014!

https://www.youtube.com/watch?v=k3DpzLBZMzk

Vairāk informācijas par pieteikšanos, dalības maksu, programmu:

www.lelb.lv

www.draugiem.lv/baznicasdienas

www.facebook.com/baznicasdienas

kā arī laikrakstā “Svētdienas Rīts”

[…]

IKNEDĒĻAS


Dievkalpojums
svētdien, plkst. 14.00

Sadraudzība mēn. 4. svētdienā pēc dievkalpojuma. Bībeles stundas mēn. 2.un 5. svētdienā plkst. 12:30. Katehēze mēn. 1.3.4. svētdienā pēc dievkalpojuma.

Mācītājs pieņem apmeklētājus
svētdienās un piektdienās, iepriekš vienojoties par laiku.
Tālr.:29247972