Dievkalpojums Lielajā Piektdienā plkst.12.00

Kristus Augšāmcelšanās dievkalpojums 21.04.2019., plkst.14.00

Tagad dievkalpojums svētdienā plkst. 14.00
Svētku dievkalpojums 09.12.2018.

Dievkalpojumi svētku laikā

LELB Sēlpils iecirkņa draudžu diena Aizkrauklē


Dieva derības loks 23.maijā
Ģimenes dienas dievkalpojums
Dievkalpojumi
 

30.martā plkst. 12.00 –  Lielās piektdienas dievkalpojums.

1.aprīlī plkst. 11.00 – Kristus augšāmcelšanās svētku dievkalpojums.

IKNEDĒĻAS


Dievkalpojums
svētdien, plkst. 14.00

Sadraudzība mēn. 4. svētdienā pēc dievkalpojuma. Bībeles stundas mēn. 2.un 5. svētdienā plkst. 12:30. Katehēze mēn. 1.3.4. svētdienā pēc dievkalpojuma.

Mācītājs pieņem apmeklētājus
svētdienās un piektdienās, iepriekš vienojoties par laiku.
Tālr.:29247972