DIEVNAMS IR ATVĒRTS VISIEM INDIVIDUĀLAJIEM LŪDZĒJIEM SVĒTDIENĀ PLKST.14.00, ŠAJĀ LAIKĀ IR SASTOPAMS ARĪ MĀCĪTĀJS

CITI PASĀKUMI IR ATCELTI

Atsākas Svētdienas skoliņa

Svētku dievkalpojums 09.12.2018.

Dievkalpojumi svētku laikā

LELB Sēlpils iecirkņa draudžu diena Aizkrauklē


Dieva derības loks 23.maijā
Ģimenes dienas dievkalpojums
IKNEDĒĻAS


Dievkalpojums
svētdien, plkst. 14.00

Sadraudzība mēn. 4. svētdienā pēc dievkalpojuma. Bībeles stundas mēn. 2.un 5. svētdienā plkst. 12:30. Katehēze mēn. 1.3.4. svētdienā pēc dievkalpojuma.

Mācītājs pieņem apmeklētājus
svētdienās un piektdienās, iepriekš vienojoties par laiku.
Tālr.:29247972