Svētdienas skoliņa

Svētku dievkalpojums 09.12.2018.

Dievkalpojumi svētku laikā

LELB Sēlpils iecirkņa draudžu diena Aizkrauklē


Dieva derības loks 23.maijā
Ģimenes dienas dievkalpojums
Dievkalpojumi
 

30.martā plkst. 12.00 –  Lielās piektdienas dievkalpojums.

1.aprīlī plkst. 11.00 – Kristus augšāmcelšanās svētku dievkalpojums.

IKNEDĒĻAS


Dievkalpojums
svētdien, plkst. 14.00

Sadraudzība mēn. 4. svētdienā pēc dievkalpojuma. Bībeles stundas mēn. 2.un 5. svētdienā plkst. 12:30. Katehēze mēn. 1.3.4. svētdienā pēc dievkalpojuma.

Mācītājs pieņem apmeklētājus
svētdienās un piektdienās, iepriekš vienojoties par laiku.
Tālr.:29247972